PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY - perottosson.se / whops.se

perottosson.se / whops.se värderar öppenhet i kundrelationer och vi strävar efter att vara helt transparenta när det gäller hanteringen och skyddet av personuppgifter som vi behandlar. Vi följer noggrant alla tillämpliga dataskyddslagar för att säkerställa att alla personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med lagstiftningen.

Från den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer.
GDPR stärker skyddet av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Personuppgifter är alla uppgifter som kan knytas till en identifierbar nu levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress, ip-nummer, samt foto, film eller ljudinspelning med en identifierbar person.

Genom att ha kontakt med oss, vare sig du är kund, leverantör eller besökare på webbplatser som är kopplade till vår verksamhet, samtycker du till att perottosson.se (organisationsnummer 550718-7531) behandlar dina personuppgifter enligt de beskrivningar som finns här och i full överensstämmelse med gällande lagar och regler.

Insamling och bevarande av personuppgifter
Vi samlar enbart in personuppgifter som är nödvändiga för verksamhetens art.
Namn, telefonnummer, adress, och organisationsnummer bevaras i Excelfil
E-postadresser bevaras i vårt mailprogram (Google mail)
Personuppgifter bevaras så länge det kan anses nödvändigt att fullgöra våra förpliktelser samt för myndighetskrav
Vi sparar personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtal med dig som kund eller leverantör, samt för att följa säkerhets- och myndighetskrav.
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som nämns ovan, förlitar vi oss på våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som kontaktperson angående verksamheten och våra arrangemang.

Varför vi bevarar personuppgifter:
För att marknadsföra nya tjänster mot dig som kund
Du har begärt information om direkthandel 
Skicka dig information om föreläsningar, utbildningar, arrangemang
Tipsa om verktyg och metoder
Hantera anmälningar till föreläsningar, utbildningar och arrangemang
Behålla historik om deltagare som deltagit på olika föreläsningar, utbildningar och arrangemang

Policy gällande tredje part
Leverantörer, såsom våra IT-tjänsteleverantörer som är nödvändiga för att driva vår verksamhet, kan ha tillgång till personuppgifter. Detta kan inkludera leverantörer av bokföring, löneadministration och e-posttjänster. perottosson.se delar inte personuppgifter med obehöriga parter utan ditt uttryckliga samtycke.

Ändringar
perottosson.se förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy i takt med att ny lagstiftning infaller. Senaste ändringen är gjord 2023-11-27.

Kontaktinformation
Kontakta oss på perre@perottosson.se om du undrar hur dina personuppgifter behandlas av oss, eller om du önskar att vi ändrar/raderar dina personuppgifter. Du har också rätt att vända dig direkt till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål.