Världsdyslexidagen

Från och med 2023 infaller Världsdyslexidagen den 8 oktober. Tidigare inträffade den på olika datum men alltid på torsdagen i Dyslexiveckan. Nu blir det alltså ett fast datum – lättare att komma ihåg. Dagen är instiftad av European Dyslexia Association – EDA.

Dyslexi är en neurologiskt betingad läs- och skrivstörning som påverkar en persons förmåga att korrekt och flytande läsa och skriva. Det är en livslångtvarig tillstånd som inte är kopplad till intelligensnivå. Människor med dyslexi kan ha normal eller till och med över genomsnittlig intelligens, men de stöter på svårigheter med att dekodera och bearbeta skriven text.

Några vanliga symptom och svårigheter som är förknippade med dyslexi inkluderar:

Personer med dyslexi kan ha svårt att bryta ner ord i sina enskilda ljudkomponenter och koppla ihop dessa ljud med de korrekta bokstäverna.
Läsning kan vara långsam, hackig och involvera upprepade försök att förstå texten.
Människor med dyslexi kan ha problem med att stava ord korrekt och uttrycka sig skriftligt.
Det kan finnas problem med att använda korrekt stavning och grammatik i skriftlig kommunikation.
Människor med dyslexi kan uppleva lågt självförtroende och frustration i skolsammanhang och i arbetslivet på grund av sina svårigheter.

Det är viktigt att notera att dyslexi inte är en indikation på bristande intelligens eller motivation. Människor med dyslexi kan trivas och ha framgång i livet med rätt stöd och lärandemetoder. Många skolor och samhällen erbjuder stöd och specialundervisning för personer med dyslexi för att hjälpa dem att utveckla sina läs- och skrivförmågor. Tidig diagnos och intervention kan vara särskilt viktigt för att hjälpa människor med dyslexi att nå sitt fulla potentiella.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln